Stichting Vrienden van Kedonganan / Bali
 
 

Vriend worden van de SVVK?

Zoals u nu al wel zal hebben begrepen, doet de stichting veel goede dingen met het geld dat wij hier in Nederland verdienen. Om onze activiteiten op Bali van blijvende duur te houden zijn wij dan ook erg erkentelijk met donateurs die maandelijks, per kwartaal of ieder jaar een bedrag aan de stichting over maken. Door deze vaste inkomsten zijn wij in staat meer kinderen scholing te laten volgen.

Helaas is het momenteel voor ons nog niet mogelijk om de opdracht voor uw donatie aan uw bank te geven. Daarom vragen wij u om zelf deze opdracht aan uw bank te geven. Het bedrag en de termijn kunt u geheel naar eigen wens bepalen. Het minimum bedrag voor dit soort transacties bedraagt minimaal €10 per jaar. Wij willen u hiermee alvast danken voor uw bereidheid daarvoor. Wij hopen deze omslachtige werkwijze in de toekomst te kunnen verbeteren.

U kunt uw donatie overmaken naar ons rekeningnummer:

NL38 RABO 0174 9642 85 t.a.v. St. Vrienden Van Kedonganan.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij voldoen aan de ANBI eisen, voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de ANBI. Tevens kunt u de machtiging op ieder gewenst moment stop zetten.

Als vriend van onze stichting maken wij u 1 maal per jaar blij met een cadeautje vanaf Bali.

Heeft u verder nog vragen betreffende het donateurschap, mail uw vragen dan gerust naar onze penningmeester.

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook zeer welkom!