Stichting Vrienden van Kedonganan / Bali
 
 

Financiële situatie 2017

Het jaar 2017 is een goed jaar geweest. Met in een inkomstenbron van bijna €5000 mogen we trots zijn op onze sponsoren, donateurs en mensen die bij ons kopen. We hebben wel beetje op onze reserve moeten inspelen omdat de uitgaven van €5500 hoger lag dan de inkomsten. Meer dan de helft is betaald aan de scholen op Bali, de 2e grote kostenpost is inkoop sieraden en kleding. Natuurlijk is dit laatste vergoed vanuit privaatgeld van de leden van de stichting.

Hopelijk dat we volgend jaar meer verkopen of meer donateurs binnen halen om de balans weer gelijk te krijgen.

Afsluiting van het jaar 2018

Het afgelopen jaar hebben de leden van de Stichting weer veel werk verricht met het organiseren van een Pasar Malam in de Agneskerk en het aanwezig zijn op verschillende braderieën b.v. Dag van Lindenholt, Ewijkfestijn, de Rosa en Elst op Stelten. Dit houd in dat wij samen met onze donateurs, sponsoren en mensen die ons een warm hart toedragen, de kinderen op Bali weer hebben kunnen helpen voor een goede toekomst.

Het afgelopen jaar zijn er, 1 meisje (Diah) en 3 jongens (Buwe, Eric en Comang) uit de Stichting gegaan, daar zij hun opleiding erop hebben zitten. Het meisje en 2 jongens hebben een goede baan gekregen in verschillende hotels en 1 jongen werkt nu op de luchthaven van Bali.

Er zijn 3 meisjes bij de Stichting gekomen, Aya Meta, Arista en Febby. Wij hopen dat zij samen met u en de Stichting ook een goede toekomst tegemoet mogen gaan.

Dankbrief van de ouders

Onlangs hebben we als stichting een brief mogen ontvangen met een dankbetuiging van de ouders van de kinderen die wij steunen in de kampong. Deze brief geeft mooi weer hoe belangrijk ons werk eigenlijk wel niet is. Voor het gemak hebben we deze brief vertaald naar het Nederlands.