Stichting Vrienden van Kedonganan / Bali
 
 

Theo Senn van Basel

Sinds 1986 ken ik Rob Linders vanuit de vrijwilligersgroep van de Agneskerk in Lindenholt. Na terugkeer van zijn eerste vakantie naar Bali met kennissen uit Groesbeek in 2000 kwam Rob met schrijnende verhalen van hoe de plaatselijke bevolking hun uitzichtloze toekomst dagelijks invulling gaven. Armoede troef dus, terwijl de meeste toeristen daar geen weet van hebben of zich daarvan distantieerden. Rob met zijn sociale instelling had daar wel oog voor.
Kort daarna maakte Rob kennis met Diana en haar familie, de echte aanleiding voor het opzetten van wat vrijwilligerswerk in Nijmegen voor de mensen op Bali. Diana werd later door Rob en echtgenote Wil als dochter geadopteerd en Rob werd min of meer verliefd op Bali en haar tolerante bevolking. Ettelijke keren (2x per jaar) keerde hij weer terug naar Bali.
Telkens als hij weer terugkeerde naar Bali werd het eigenlijk een werkvakantie in plaats van een toeristen vakantie. Aanpoten en werk verzetten die ten goede komen van de bevolking aldaar dat waren Rob's vakanties op Bali. Het plaatsje Kedonganan (ca. 16 km ten zuiden van de hoofdstad Den Pasar) werd uiteindelijk het centrum van vele activiteiten naar en vanuit Nijmegen. Activiteiten zoals het produceren van diverse sieraden, kleding, tassen etc. etc. In korte tijd werd ook Rob de Indonesische taal machtig wat ten goede kwam van de onderlingen communicatie.

Toen Rob mij vroeg of ik deel uit zou willen maken van een vrijwilligersgroep voor een op te richten stichting, was het antwoord natuurlijk logisch en vanzelfsprekend: JA! Sinds 2012 bestaat de stichting SVVK officieel met als hoofddoelstelling het bevorderen van scholing van een grote groep kinderen op Bali, zodat deze kinderen een betere toekomst kunnen krijgen ten opzichte van de uitzichtloze situatie waarin hun ouders verkeren. Met de opbrengst van de verkoop van wat er in Kedonganan geproduceerd is, en niet te vergeten de vele gulle particuliere donaties, bekostigd de stichting de scholingen. Ook met daadwerkelijke steun van hun ouders lijkt de opzet te slagen.

Voor de toekomst van de stichting hoop ik op meer activiteiten in Nijmegen e.o. zodat de stichting financieel meer te bieden heeft aan de kinderen op Bali.

Theo Senn van Basel - penningmeester SVVK


Heb je vragen voor Theo, mail hem dan gerust.